Nog meer inkomsten met Belgisch blauw en Angus

In Nederland is het gebruik van sperma van vleesrassen op melkkoeien volledig ingeburgerd. Het is dé manier om de omzet en aanwas te vergroten en niet in de verleiding te komen om van de mindere dieren van stal een nakomeling aan te houden. De ene melkveehouder zweert bij Belgisch blauw, de ander kiest voor het hogere geboortegemak van de Angus stier. In ieder geval een mooie eerste stap naar een beter financieel resultaat.

Mannelijk gesekst UltraPlus sperma

Het aanbod van kruislingkalveren is groot, waardoor de prijs van de Holsteinkalveren en de minder luxe vleesvee-vaarskalveren enigszins onder druk komt te staan. Hierdoor wordt het krijgen van een vleesveestierkalf steeds belangrijker. Wanneer het verplicht gaat worden om de kalveren tot een maand lang na de geboorte aan te houden kan het prijsverschil nog eens extra oplopen. De mogelijkheid van een stierkalf op bestelling is dus eigenlijk een welkome uitvinding! Ondertussen maken steeds meer melkveehouders gebruik van mannelijk gesekst vleesveesperma op het ondereind van de veestapel en op de pinken. Men is er aan gewend geraakt dat ook gesekst sperma buitengewoon goed bevrucht. Dus dat is geen obstakel meer. Ben jij ook geïnteresseerd en wil je van je inseminaties met vleesrassen eigenlijk geen vaarskalveren meer? ST genetics Holland biedt van meerdere geteste Belgische blauwe en Black Angus stieren mannelijk UltraPlus gesekst sperma aan. Bewezen stieren, waarvan we weten hoe ze vererven!