Ecofeed, efficiënt met voer

Om een ​​duurzame toekomst te creëren, moet de zuivelindustrie werken aan het verhogen van de productie met minder inputs en tegelijkertijd werken aan het verminderen van de milieu-impact. Voer vertegenwoordigt de grootste variabele inputkosten van de productie, goed voor 51% van de totale productiekosten volgens de USDA, en is gerelateerd aan enterische methaanemissies. Dit betekent dat het grootste potentieel om de winstgevendheid en ecologische duurzaamheid te verbeteren, ligt in het verbeteren van het vermogen van melkvee om voer efficiënt om te zetten in consumentenproducten. Efficiënte voerconversie door melkvee heeft een directe impact op de ecologische voetafdruk van het dier.

Is Ecofeed ook interessant voor u?

Met de zuivelindustrie die onder intensief toezicht staat vanwege zijn bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen, moet de industrie de urgentie erkennen om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te implementeren om zich voor te bereiden op mogelijke regelgeving in de toekomst. STgenetics® ziet de enorme kans om de ecologische voetafdruk van de zuivelproductie substantieel te verminderen door de voederconversie-efficiëntie van melkvee te verhogen. De EcoFeed®-index van STgenetics® is een geïntegreerde benadering van genetische selectie op basis van nakomelingentesten van teefjes om stieren te identificeren die nakomelingen produceren die minder voer consumeren terwijl ze de productie behouden in vergelijking met hun kuddegenoten om de winstgevendheid en wereldwijde duurzaamheid te vergroten.

Het EcoFeed®-programma maakt gebruik van een meting van de voerconversie-efficiëntie die bekend staat als residuele voeropname (RFI). RFI is een maatstaf die de variatie in voeropname kwantificeert die verder gaat dan nodig is om onderhoud en prestatie-eisen te ondersteunen. RFI kan worden gebruikt in selectie-indexen voor meerdere kenmerken om tegelijkertijd zowel de voerconversie-efficiëntie als andere economisch relevante kenmerken te verbeteren, omdat het onafhankelijk is van lichaamsgrootte en productie. Dit maakt RFI een ideale eigenschap voor de EcoFeed®-index, aangezien STgenetics® streeft naar een toekomst waarin melkvee meer output produceert met minder inputs, waardoor boeren de economische en ecologische duurzaamheid krijgen die nodig is voor succes op de lange termijn.

Ecofeed efficient voeren voer Melkkoeien koeien kalveren pinken

De eigenschap voerefficiëntie van de Holstein Association is een maatstaf voor de potentiële nettowinst die een veehouder kan behalen uit een verhoging van de productie. Deze eigenschap wordt berekend op basis van de volgende informatie:
Deze eigenschap is niet gebaseerd op daadwerkelijke meting van de voerconsumptie en heeft geen betrekking op de metabole voerefficiëntie van dieren, aangezien de onderhoudskosten worden bepaald door de lichaamsgrootte. De EcoFeed®-index legt de metabole efficiëntie van dieren vast door de variatie in de werkelijke voeropname vast te leggen die verder gaat dan nodig is om de onderhoudsvereisten te ondersteunen, onafhankelijk van lichaamsgrootte en
prestatie; daarom is de voerefficiëntie (FE) zoals berekend door de Holstein Association niet gecorreleerd met de STgenetics® EcoFeed®-index (r = 0,07).

De technologieën van vandaag blijven zuivelproducenten nieuwe kansen bieden om de productie-efficiëntie en daarmee de winstgevendheid van hun activiteiten te verbeteren. Een mogelijkheid die tegenwoordig enorm interessant is, is de verkenning van dieren die minder voer eten terwijl ze hetzelfde behouden
productie aan hun kuddegenoten. STgenetics® erkende het vooruitzicht dat dit biedt voor de toekomst van de zuivelindustrie en ontwikkelde de EcoFeed®-index om producenten te helpen nakomelingen te creëren met superieure capaciteiten om voerenergie efficiënt om te zetten in productie-output.

EcoFeed® is een voederconversie-index gebaseerd op informatie van meer dan 4.000 vrouwelijke nakomelingen van 550 stieren. Voor vaarzen begint het testen van de voederconversie  wanneer de dieren tussen de 200 en 50 jaar oud zijn
400 dagen oud in het Ohio Heifer Center in South Charleston, Ohio. Bij binnenkomst in het programma
vaarzen worden in hokken geplaatst waar voeropname, prestatie en voergedrag kenmerken zijn
gemeten gedurende minimaal 70 dagen. Gegevens verzameld tijdens de testperiode worden gebruikt om
bereken een RFI-waarde voor elk dier, die wordt berekend als het verschil tussen de werkelijke waarde
en verwacht voer (gebaseerd op lichaamsgrootte en prestaties). De EcoFeed®-waarde van een stier wordt bepaald aan de hand van de RFI-waarden van de groeiende vaars van zijn dochters. Op basis van deze waarden wordt een basissysteem van 100 gebruikt om stieren te rangschikken op basis van hun EcoFeed®-waarde, waarbij elke 10 punten boven de 100 een pond minder voer is (zoals gevoerd). Het nageslacht van de stier zal naar verwachting elke dag consumeren terwijl de productie behouden blijft ( op basis van een rantsoen droge stof van 50%. Bijvoorbeeld een stier wiens nageslacht 1 pond minder consumeert dan verwacht op basis van hun lichaamsgrootte en prestaties hebben een EcoFeed®-waarde van 110, waarbij 100 stieren vertegenwoordigt wiens nakomelingen consumeren wat wordt verwacht op basis van hun lichaamsgrootte en prestaties (Figuur 1)

STgenetics® heeft de voerconversie-efficiëntie van meer dan 4.000 hennen geëvalueerd, waardoor het de grootste database in zijn soort is. Door gebruik te maken van deze substantiële database, is STgenetics® in staat om genomische voorspellingen te doen van verwante dieren met hoge nauwkeurigheid. Van de hennen die in het EcoFeed®-programma zijn getest, consumeren hoge EcoFeed®-vaarzen gemiddeld 24% minder voer per dag (of 10,4 lbs/d zoals gevoerd) dan lage EcoFeed®-vaarzen, zonder verschillen in uiteindelijk lichaamsgewicht (LW) of gemiddeld dagelijkse winst (ADG). Als onderdeel van het Efficient Dairy Genome Project, Conner et. al, 2019 vond een positieve correlatie tussen de RFI van de groeiende vaars en de RFI gemeten tijdens de eerste 100 DIM (r = 0,37). Het is duidelijk dat er economische voordelen te behalen zijn door te selecteren op voederconversie-efficiëntie tijdens de groeifase en tijdens de lactatie. Terwijl het EcoFeed®-programma zich voornamelijk richtte op gegevens die werden verzameld bij opgroeiende vaarzen, heeft STgenetics® zwaar geïnvesteerd in het evalueren van EcoFeed® van dieren in alle stadia van het productieve leven van de koe, vanaf de geboorte tot ze de kudde verlaat. Hierdoor kan STgenetics® genetische vooruitgang stimuleren en de genetica vastleggen van individuen die zullen helpen de economie en het milieu te maximaliseren duurzaamheid.

EcoFeed® is een uitstekende eigenschap om mee te nemen in uw selectiecriteria voor zowel melkstieren als hennen op uw bedrijf. Een lijst met stieren met hoge EcoFeed®-scores is te vinden op stgen.com en vrouwtjes kunnen een EcoFeed®-score krijgen wanneer ze genomics getest zijn via Genetic Visions-ST™. Om EcoFeed® in uw selectieprogramma op te nemen, kunt u eenvoudig stieren en vrouwtjes identificeren met hoge EcoFeed®-waarden die ook wenselijke kenmerken vertonen voor andere economisch relevante kenmerken, zoals bepaald door uw huidige productiedoelstellingen.

Wanneer u kiest voor hoge EcoFeed® vaarzen samen met andere economisch belangrijke eigenschappen op uw melkveehouderij, kunt u verwachten te besparen op voerkosten bij opgroeiende vaarzen terwijl het lichaamsgewicht en de gemiddelde dagelijkse groei behouden blijven. EcoFeed® scores zijn fokwaarden. Dit betekent dat een vrouwtje met een EcoFeed®-score van 110 2 pond minder voer per dag zal consumeren (zoals gevoerd) dan haar groepsgenoten. Begrijpen wat ze aan haar kroost kan doorgeven, kun je dat getal delen door 2.